8.10.2015, Καλοκαιρινόν εγάπ’ Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον.

Advertisements