Η παρατακτική τεχνοτροπία στην μουσική παράδοση του Πόντου,το παράδειγμα του Τικ. (Του Σεραφείμ Μαρμαρίδη, μουσικολόγου-καθηγητή Λαϊκής και Παραδοσιακής μουσικής)