1.11.2015, Με τα σύριγγας ´ς σα χέρâ μ’, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον.