11.1.2016 Τράκα τρακ αρνί μ’ τα νάλâ σ’. Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον.