ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΔΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ “Ο ΘΟΔΩΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΚΚΥΜΕΛΟΝ”