Είς ήχον Λύρας, Πόλυς Παυλίδης, 280 μελωδίες στο πεντάγραμμο.