ΆΕΚ ιδέαν έχω σεν, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης “Χαρίτον”

Προσεχώς με ήχο από τον ΑΕΚσή Γιώργο Τσιφτελίδη!!