15.3.2016 Κλέφτικον φιλί ‘ς σο στόμα μ’, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον.

Advertisements