Ο θάνατος της Σμύρνης (του Rene Puaux) για τους αναγνώστες από την Παρθένα Τσοκτουρίδου