Επιτέλους ένα ρεαλιστικό ποντιακό θέατρο της σημερινής εποχής με τίτλο «Τη χωρί’ μουν τα σεϊρια» του Δημοσθένη Τριανταφυλλίδη (της Παρθένας Τσοκτουρίδου)