10.5.2016 Καλομάννα μ’ αγαπώ σεν. Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον.