11.6.2016 Με την ζωήν μ’ αντιμαχάς, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον