17.6.2016, Εγώ είμαι κεμεντζετζής, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, “Χαρίτον”