Ο γάμος, Απόσπασμα από το βιβλίο “Η καμπάνα του Πόντου”, της Παρθένας Τσοκτουρίδου.