Ετήσιος Χορός Συλλόγου Ποντίων Β. Έβρου”Ο Διγενής”