6.2.2017, Αχ! Σαχταροχτισμέντζαν, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης Χαρίτον