29.7.2017, Ας σην σεβντάν πεντάρφανος, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης “Χαρίτον”