Διδασκαλία της Ποντιακής Διαλέκτου Γ’ Έκδοση

Ανακοινώθηκε από την επίσημη σελίδα στο facebook των εκδόσεων Κυριακίδη, η Γ’ έκδοση του Βιβλίου “Η Διδασκαλία της Ποντιακής Διαλέκτου”. Παρακάτω αναφέρουμε ολόκληρη την επίσημη πρώτη ανακοίνωσή του.

https://www.facebook.com/kyriakidiseditions

Στην προσπάθειά μας να συμβάλουμε στη συστηματική διδασκαλία της Ποντιακής Διαλέκτου, κρίναμε σκόπιμο να απευθυνθούμε σε δύο έγκριτους Ποντίους φιλολόγους, τον Γεώργιο Κ. Χατζόπουλο και την Παναγιώτα Ιωακειμίδου, οι οποίοι, με τη διδακτική εμπειρία, αλλά και τη γνώση της Ποντιακής Διαλέκτου που διαθέτουν, αναλάβανε την αναδιάρθρωση, βελτίωση και προσθήκη του πονήματος της αείμνηστης δασκάλας Βέρας Αντωνιάδου-Κεσίδου με τίτλο Διδασκαλία της Ποντιακής Διαλέκτου, το οποίο, με ικανοποίηση, παραδίδουμε στη δημοσιότητα.

Βέρα Αντωνιάδου–Κεσίδου
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

Γ΄ έκδοση
Αναθεωρημένη και βελτιωμένη από τους:
ΓΕΩΡΓΙΟ. Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ
Άρχοντα Ιερομνήμονα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ζ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
Φιλόλογο-Συγγραφέα, Εκπαιδεύτρια της Ποντιακής Διαλέκτου

Η προμήθεια του βιβλίου από τον παρακάτω σύνδεσμο!

http://kyriakidiseditions.gr/el/