Ετήσιος Χορός Μορφωτικού Συλλόγου “Η ΜΙΕΖΑ” Κοπανού