Τι σήμαιναν οι πατρίωτικές αρετές για την πρώτη και δεύτερη γενιά των Ελλήνων του Πόντου, σε μια φωτογραφία!!