Η σεβντά τρανόν πελι͜άν

“Η σεβντά τρανόν πελι͜άν”(τικ), από τον ομώνυμο δίσκο

’ς σην τραγωδίαν: Ελένη Σαμανίδου

’ς σην κεμεντζ̌έν: Φάνης Κουρουκλίδης

στίχοι – μουσική: Σαμανίδης Οδυσσέας

℗ 2009 Vasipap Released on: 2009-02-19

Η σεβντά τρανόν πελι͜άν

‘κ΄ έχω σε αδά ‘ς σο γι͜άν,

ασ’ ση μαχαλά σ’ δα̤βαίνω

και τ’ ομμάτι͜α σ’ αραεύω,

./.

αν εμέναν αγαπάς

ποίσον κατ’ γιατί ‘κ’ εφτάς,

ασ’ ση μαχαλά σ’ δα̤βαίνω

και τ’ ομμάτι͜α σ’ αραεύω,

./.

τέρτι͜α και πολλά καημούς

σύρω εγώ ‘κί κρούει ‘ς σο νου σ’,

ασ΄ ση μαχαλά σ’ δα̤βαίνω

δώς μεν φίλεμαν κ’ ασ’ φεύω,

./.

αν εμέναν αγαπάς

ποίσον κατ’ γιατί ‘κ’ εφτάς,

ασ’ ση μαχαλά σ’ δα̤βαίνω

και τ’ ομμάτι͜α σ’ αραεύω,

./.

θε μ’ τερώ τον ουρανόν

και-ν εφτάγω τον σταυρό μ’,

ποίσον Θε μ’ για τ’ εμέν θάμαν

με τ’ ατον να ζω εντάμαν,

./.

αν εμέναν αγαπάς

ποίσον κατ’ γιατί ‘κ’ εφτάς,

ασ’ ση μαχαλά σ’ δα̤βαίνω

και τ’ ομμάτι͜α σ’ αραεύω.