Η πόντια πεθερά ασ’ σην “Τσαχουρίνα” Παρθένα Παναγιωτίδου!!

Επεφράεν η καρδία μ’ εξεραχώθα κ’ ασ’ σα γέλ’τα…και ‘ς σ’ αούτο τον χͮειμωγκόν..

.. τσαχουρίνα μ’ εδέκες ατο φωτίν…ναϊλλοί πη κ’ έκ’σαν τη μασχαρεία σ’!!