Βασίλης & Θεόδωρος Τοπαλίδης Medley 2022

Δεν γνωρίζω το μυστικό συστατικό της επιτυχίας τους. Όμως καταφέρνουν με την σεμνότητα τους και την αγάπη τους για την ποντιακή παράδοση να με εκπλήσσουν πάντα θετικά. Εύχομαι στον Βασίλη και στον Θεόδωρο Τοπαλίδη από καρδιάς καλή επιτυχία, καλοτάξιδο και πολυτραγουδισμένο το νέο τους εγχείρημα. Παρακάτω θα μπορέσετε να ακούσετε τα τραγούδια και να αναγνώσετε τους στίχους καθώς και όλους του συντελεστές.

Τα στομοφιλέματα σ’ (Ομάλ)

Στίχοι: Αλέξης Παρχαρίδης

Μουσική: Θόδωρος Τοπαλίδης

Έϊ βαχ πουλόπο μ’ τα στομοφιλέματα σ’,

δώμ’ ατα και λάρωσον τα καρδοπονέματα μ’,

./.

ατό η εγάπ’ εθαρρείς εν’ ψέματα,

την κάρδια σ’ ευκαίρωσον και ντου ‘κ’ είπες πέει μ’ ατα,

./.

Έϊ βαχ πουλόπο μ’ έμπα ‘ς σ’ εγκαλι͜όπο μου

κόνεψον ‘ς σην ψ̌η μ’ απέσ’ κ’ άκ’σον το καρδόπο μου,

./.

Έϊ βαχ πουλόπο μ’ πέει με λόγι͜α τση σεβντάς,

και ο κόσμον ντο θα λέει μη νουνίεις και μ’ έρωτας.

Η εγάπ’ (Ομάλ)

Στίχοι – Μουσική: Βασίλης Τοπαλίδης

Η σέβντα σ’ δίκοπον μαχͮαίρ’ ντο κατασ̌κίζ’ εμεν

εσέναν αν ‘κ’ ελέπω σε η κάρδι͜α μ’ θα εβγαίν’

./.

η εγάπ’ η εγάπ’ η εγάπ’ τρανόν πελι͜άν,

εσέβεν ‘ς σο κάρδοπο μ’ ‘ς σ’ εμεν ένοιξεν γεράν,

./.

η εγάπ’ς εν’ το γιατρικόν εμέν ντο θα λαρών,

αροθυμία σ’ καίει την ψ̌ή μ’ την κάρδια μ’ φαρμακών’,

./.

η εγάπ’ η εγάπ’ η εγάπ’ τρανόν πελι͜άν,

εσέβεν ‘ς σο κάρδοπο μ’ ‘ς σ’ εμεν ένοιξεν γεράν,

Το θαματερόν νερόν (Ομάλ)

Στίχοι: Νίκος Σωτηριάδης

Μουσική: Βασίλης Τοπαλίδης

‘Σ σο χωρίον όθεν ζεις έρθα εγώ αραευτής,

και ‘ς σην σέβντας τον καιρόν έπια ασ’ σο πεγάδ’ νερόν,

./.

απές ‘ς σην ψ̌η μ’ και ‘ς σην κάρδια μ’ έλλαξαν όλι͜α χαμάν,

ντο έπια το νερόν έτονε θαματερόν,

./.

σαν έτον ήλιος να συρ’ είδα σε ‘ς σο κατωθύρ’,

η σεβντά σ’ εσ̌ύριξεν την καρδι͜ά μ’ επύριψεν,

./.

χα θα έρχουμαι σιμά σ’ να ‘ρωτώ το όνεμα σ’,

να ‘βγαλλ’ άχναν ‘κ’ επορώ τ’ ομματόπα σ’ να τερώ.

Το σεϊρόπο μ’ (Τικ)

Στίχοι: Νίκος Σωτηριάδης

Μουσική: Θόδωρος Τοπαλίδης

Τ’ αρνόπο μ’ σαν τερώ σεΐρ’ τα τέρτι͜α μ’ ανασπάλλω,

τιδέν άλλο εξόν ατο απέσ’ ‘ς σ’ ακιλ’ ‘κ’ εβγάλλω,

./.

φωτάζ’ το σεϊρόπο μ’ και ταουτεύ’ την δείσαν,

την ψ̌η μ’ ευτάει και χͮαίρεται την κάρδι͜α μ’ κεϊφλήσσα,

./.

τ’ ομμάτι͜α μ’ απο παν’ αθε έναν ξάϊ ‘κί σ’κούνταν,

και-ν ασ’ σο γι͜αν ‘κί κλώσκουνταν θαρρείς και μαϊσσούνταν,

./.

με τα ώρας τερώ ατο το τέρεμα μ’ ‘κί αλλάζω,

ασ’ σην εγαπ’ να τρώγ’ ατο παιδία ‘κί χορτάζω.

Δα̤ρμενεία (Τικ)

Στίχοι: Αλέξης Παρχαρίδης

Μουσική: Μάκης Πετρίδης

Μάνα δα̤ρμενείαν δος ‘ς σ’ εμεν τον γιό σ’,

στράταν που να λαντακίζ’ τ’ς εγάπ’ς το φως,

./.

δείξον με στράταν τσ̌ιμέν’ γεσίλ’ χορτάρ’,

την εγάπη μαναχόν να έχω κιαρ’,

./.

δος εγάπ’ όσον το θελτς κ’ επορείς,

και κακόν για τ καν’νάν να μη νουνίεις,

./.

αραέτς θα πορπατείς στράταν τογρίν,

ους να σκούσε φευ’ς ασ’ σ’ αούτο την γην,

./.

ποίσον το καλόν εσύ άμον τ’ εξέρτς,

χͮίλι͜α άμον ατο ασ’ σον θεόν θα παίρτς,

./.

μη κουρφίεις καμίαν εσύ τη κιαντί σ’,

τέρεν ντο θα ευτάς να μη εξέρ’ κανείς.

Τα κάλλι͜ατς εν’ πολλά-ι (Τικ)

Στίχοι – Μουσική: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Το κορτσόπον ντ’ εγάπεσα τα κάλλι͜α τ’ς είν’ πολλά-ι,

ασ’ έμορφους κ’ άλλ’ έμορφον τη κάρδιας-ι-μ’ βοτάνι,

./.

έλ’ αδά – έλ’ αδά τη ζωής-ι-μ’ η χαρά,

έλα ποδεζίζω σε εσύ τ’ εμον η σεβντά,

./.

κουρπάν’ εγώ να ‘ίνουμαι ‘ς σα κάλλι͜ας-ι-σ’ αρνόπο μ’,

εσύ είσαι τ’ εμον η εγάπ’ π’ εβγαίν’ ασ’ σο καρδόπο μ’,

./.

έλ’ αδά – έλ’ αδά τη ζωής-ι-μ’ η χαρά,

έλα ποδεζίζω σε εσύ τ’ εμον η σεβντά,

./.

‘ς σον κόσμον όλι͜α έμορφα ελέπ’ ατα αρνόπο μ’,

εσύ ευτάς τ’ εμον την ψ̌ην και χάται το τερτόπο μ’,

./.

έλ’ αδά – έλ’ αδά τη ζωής-ι-μ’ η χαρά,

έλα ποδεζίζω σε εσύ τ’ εμον η σεβντά,

./.

αρ’ δός μα έναν φίλεμαν και έμπα ‘ς σ’ εγκαλι͜όπο μ’,

έλα να χͮαίρουμες πουλί μ’ οι δύος ‘ς σ’ έναν ψ̌όπον,

./.

έλ’ αδά – έλ’ αδά τη ζωής-ι-μ’ η χαρά,

έλα ποδεζίζω σε εσύ τ’ εμον η σεβντά.

Ασ’ εγάπ’ς το άψιμον (Τικ)

Στίχοι: Ελένη Σιαμίδου

Μουσική: Θόδωρος Τοπαλίδης

Που να εβρήκω το μινκίν κ’ ασ’ σο νου μ’ να εβγάλ’ ατε,

βάλτε μεν έναν ρακίν πέλκι αμάν ανασπάλλ’ ατε,

./.

ασ’ εγάπ’ς το άψιμον εμέναν γουρτάρεψον,

τα τσ̌αλούμι͜α σ’ να πουλείς άλλον δέβα αράεψον,

./.

πάντα είμες χολιασμέν’ και-ν ασ’ σην σεβντάν καμμέν’,

εθαρρώ καλλίον εν’ χώρι͜α κ’ αροθυμι͜αγμέν’,

./.

ασ’ εγάπ’ς το άψιμον εμεναν γουρτάρεψον,

τα τσ̌αλούμι͜α σ’ να πουλείς άλλον δέβα αράεψον,

./.

Σόλο τρομαχτόν

Μουσική: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Διασκευή: Θεόδωρος Τοπαλίδης

./.

Τύμπανα ,Μπάσο ,Κρουστά ,Πλήκτρα ,Kανονάκι ,Ζουρνά , κιθάρα: Κώστας Κατιρτσίδης

Νέι : Σταύρος Ιωαννίδης

Tαμπούρο: Στάθης Καττής

Κάμερα : Στέφανος Αθανασιάδης

Μοντάζ : Νίκος Βλάχος

Bίντεο edit: Γιάννης Αντωνιάδης

Μουσικοί  στο videoclip:

Πλήκτρα : Κώστας Κατιρτσίδης

Νεί & Ζουρνά : Μιχάλης Σιωπής

Κιθάρα : Θέμης Τορνικίδης

Νταούλι : Χρήστος Ασλανίδης

Τύμπανα : Φίλιππας Ασλιχανίδης

#Βασίλης_Θεόδωρος_Τοπαλίδης

#KK_Records