Οι καταλήξεις της ποντιακής διαλέκτου, γράμμα “Σ”

Στη συνέχεια του οδοιπορικού μας στις καταλήξεις της ποντιακής μας διαλέκτου θα σας παραθέσω παρακάτω εκείνες από το γράμμα “Σ“. Στην περίπτωση του γράμματος “Σ” έχουμε μόνο μία. Καλή σας ανάγνωση. Με σεβασμό στην Ιστορική μας διάλεκτο Χαριτίδης Κ. Ιωάννης.

-σύνη -σύνα̤ -σύνε: Κατάληξη παραγωγική. Η αρχαία κατάληξη “-σύνη“. Η τυπική διαφορά κατά ιδιώματα. Με αυτή σχηματίζονται αφηρημένα ουσιαστικά από επίθετα όπως, αδελφός – αδεσλφοσύνη – αδελφοσύνα̤, κακός – κακοσύνη – κακοσύνα̤, καλός – καλοσύνη – καλοσύνα̤ κτλ.

πηγή: Ιστορικόν Λεξικόν της Ποντικής Διαλέκτου, τόμος 2ος

Ένα σχόλιο

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.