Το νέο Δ.Σ. του Εύξεινου Πόντου Κορινού Πιερίας

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευξείνου Πόντου Κορινού Πιερίας που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες την 3-4-2022 συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Αγαθαγγελίδης Αθανάσιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Αθανασιάδου Σοφία ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πολυμένης Κων/νος Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Κακανής Κων/νος  ΤΑΜΙΑΣ

Ελευθεριάδης Γεώργιος ΥΠ. ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ

Αγαθαγγελίδου Ιωάννα ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ

Ναζαρίδης Μίλτος ΠΕΡΙΟΥΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ