Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Γ”

Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Γ”

γαϊδούριν: Τα λόγι͜α ‘ς σον άνθρωπον και το ξύλον ‘ς σο γαϊδούριν,
(Ότι ο άνθρωπος πρέπει να πείθεται με τον λόγο και όχι με τον δαρμό)

Γαλενός: Ας σο γαλενόν το ποτάμ’ να φο(γ)άσαι,
(ότι ο αμίλητος και ύπουλος είναι επικίνδυνος)

γαλήνη: Η φουρτούνα εχͮει και γαλήνη,
(μέσα σε κάθε φουρτούνα υπάρχει και η γαλήνη)

Γαμπρός: Γαμπρός υιός ‘κι γίνεται και νύφε θεγατέρα,
(ότι η αγάπη του γαμπρού και της νύφης δεν γίνεται να συγκριθεί με εκείνη του γιου και της κόρης)

Γείτονας: Ο καλόν ο γείτονας ας σον αδερφόν κ’ άλλον καλλίων εν’,
(Ο καλός ο γείτονας είναι πολλές φορές καλύτερος και από αδερφό)

Γεννώ: Η μάννα εν’ αγέννετος και μίαν γεννισκάται,
(η φυσική μητέρα δεν γίνεται να αναπληρωθεί από την μητρυιά)

Γέρος: Ο γέρον πάντα γέρος εν’, πάντα εν’ μυξέας,
(ο γέρος γίνεται πάντα αντικείμενο γέλωτος και πειράγματος)

Γερός: Δύο σπασμένοι νικούν έναν γερόν,
(Ότι του ενός η σωματική ισχύ εκμηδεντίζεται, όταν αυτός έρθει αντιμέτωπος με δύο έχοντες έστω σωματική αναπηρία)

Γιορτάζω: Απουβραδής γιόρτασε με και την αυγήν κατέλησε με,
(ότι ένας άνθρωπος οφείλει να διακόπτει την εργασία του από το απόγευμα της παραμονής της γιορτής ενός δικού του ανθρώπου)

Γνωστεύω: Αν ‘κε πάθης ‘κε γνωστεύεις,
(Αν δεν πάθεις δεν θα μάθεις)

Γραμματίζω: Ο κόσμον ασοί γραμματισμέντζ’ θα δα̤βαίν’,
(παιγνιωδώς έκφραση ότι ο κόσμος θα καταστραφεί εξαιτίας των γραμματισμένων διότι αυτοί νεοτερίζουν)

Γράφω: ‘Σ σο κατζίν τ’ αθρώπ’ ήντα̤ν έγραφεν, άλλο ‘κ’ απογράφκεται,
(Το πεπρωμένο δεν ξαναγράφεται)

Μαθαίνουμε Ποντιακά, Γνωμικά από το γράμμα “Α”

Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Β”