Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Β”

Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Β”

Βαρύνω: Το πολύ το κήριε ελέησον τον παπά βαρύνειν τον,
(Προξενώ σε κάποιον ενόχληση)

Βούκα: Τερ’ το παιδί σ’ και φα μικρόν βούκαν, τερ’ τον άντρα σ’ και φα τρανόν βούκαν,
(Η γυναίκα απολαμβάνει μεγαλύτερη περιποίηση από τον άντρα της παρά από τα παιδιά της)

Μαθαίνουμε Ποντιακά, Γνωμικά από το γράμμα “Α”

Ένα σχόλιο

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.