Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Β”

Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Β”..