Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Λ”

Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Λ”…..