Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα "Ν"

Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Ν”

Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα "Ν"Νίφτω (Επί χεριών και προσώπου, πλένω): Τ’ έναν το χͮερ’ νίφτ’ άλλο και τα δύο το πρόσωπον (Επί αλληλοβοήθειας),

Νοματίζω (αναφέρω κάποιου το όνομα): Τον φίλο σ’ νομάτ’σον και το σκαμνίν κράτ’ (επί του παρουσιαζόμενου την στιγμή που γίνεται για εκείνον λόγος),

Νουνίζω (διανοούμαι, σκέπτομαι): Δέκα φοράς νούντζον και μίαν καλάτζ̌εψον (σκέψου δέκα φορές και μίλησε μία, ότι θα πρέπει πριν από κάθε ομιλία να σκεφτόμαστε πολύ καλά το τι θα πούμε)

Νύφη: Γαμπρός υιός ‘κί γίνεται και νύφε θεγατέρα (ουδέποτε ο γαμπρός έχει στοργή προς τα πεθερικά όπως ο γιος καθώς και η νύφη όπως η κόρη),


Διαβάστε ακόμα..

Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Μ”

Ένα σχόλιο

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.