Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Ξ”

ερασία (Ανομβρία): ‘Σ σην ξερασέαν το χαλάζ’ πα καλόν εν’ (για ασήμαντο πράγμα το οποίο αποκτά αξία, κατά περίσταση, αναπληρώνοντας το ελλείπον),