Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Ξ”

Ξερασία (Ανομβρία): ‘Σ σην ξερασέαν το χαλάζ’ πα καλόν εν’ (για ασήμαντο πράγμα το οποίο αποκτά αξία, κατά περίσταση, αναπληρώνοντας το ελλείπον),

Ξύλον: Το ξύλον ας σον παράδεισον εξέβεν (το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, ότι δηλαδή για τον σωφρονισμό είναι αναγκαίος και ο δαρμός).

Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Ν”

Ένα σχόλιο

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.