Νέο τραγούδι από την Ελένη Αναστασιάδου με τίτλο “Μάεψες το καρδόπο μου”

Μάεψες το καρδόπο μου
και καίεται το ψ̌όπο μ’,
με το γλυκύν το τέρεμα σ’
λύουμαι άμον κερόπον.

Συνεχίστε την ανάγνωση