Ποντιακών Συλλόγων Χαπέρ..

Από σήμερα η pontiakilelapa εγκαινιάζει μια καινούρια σελίδα που θα αφορά δρώμενα των ποντιακών πολιτιστικών συλλόγων. Εδώ θα μπορούν οι υπεύθυνοι όλων των συλλόγων να κάμνουν γνωστές στο ευρύτερο ποντιακό κοινό διάφορες δράσεις τους. Η ανάρτηση στο blog είναι, ήταν και θα είναι δωρεάν. Σας ευχαριστώ. Με τιμή “Χαρίτον”.