Η κατάρα της Μάννας….

Μάννα για δός με την ευχή ‘σ, μάννα θα ξενιτεύω, Θα πάγω με τους Σαϊρανούς με τ’ όρä χελιδόνια..

Συνεχίστε την ανάγνωση

Η μάχη….

Ακεί σο πέραν το λειβάδ’ μέγαν φωνήν εξέβεν..Δημοτικά του Πόντου

Συνεχίστε την ανάγνωση

Νύφε και Αντραδέλφ’σα….

Η νύφε κι’ αντραδέλφ’σα συν δύος βαρυασμέν’ είν’,..

Συνεχίστε την ανάγνωση