Είνας μαννίτσαν έστεκεν, Λύρα Μ. Τσαχουρίδης Τραγούδι Ε. Καραπαναγιωτίδου.

είνας μαννίτσαν έστεκεν, απές ´ς ση μες την στράταν, τριάντα χρόνâ ολόκληρα, ´ς σον ίδιον τόπον πάντα…

Συνεχίστε την ανάγνωση

Τα μαλλία μ’ άσπρα χιόνεα, Ζαπουνίδης Σάββας (Διπάτ)

τα μαλλία μ’ άσπρα χιöνâ
βάϊ ναϊλλοί εμέν
πως εδέβανε τα χρόνâ μ’
ντο να ίνουμαι

Συνεχίστε την ανάγνωση

Τα πουλία τα αγλώσσωτα Χρύσανθος θεοδωρίδης, Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης

τα πουλία τ’ άγλώσσωτα, ´ς σα έρημα πα ζούνε, ατά εφτάνε σεβνταλούκ, εγροικούν κι’ αγαπούνε…

Συνεχίστε την ανάγνωση