Οι καταλήξεις της ποντιακής διαλέκτου, γράμμα “Σ”

Στη συνέχεια του οδοιπορικού μας στις καταλήξεις της ποντιακής μας διαλέκτου θα σας παραθέσω παρακάτω εκείνες από το γράμμα “Σ”. Στην περίπτωση του γράμματος “Σ” έχουμε μόνο μία. Καλή σας ανάγνωση. Με σεβασμό στην Ιστορική μας διάλεκτο Χαριτίδης Κ. Ιωάννης….

Συνεχίστε την ανάγνωση

Οι καταλήξεις της ποντιακής διαλέκτου, γράμμα “Π”

Σε συνέχεια των προηγούμενων αναρτήσεών μου, σήμερα, θα σας παραθέσω τις καταλήξεις του γράμματος “Π”. Καλή σας ανάγνωση…

Συνεχίστε την ανάγνωση

Οι καταλήξεις της ποντιακής διαλέκτου, γράμμα “Ο”

Σε συνέχεια των καταλήξεων της ποντιακής μας διαλέκτου σας παραθέτω παρακάτω εκείνες από το γράμμα “Ο”. Καλή σας ανάγνωση…

Συνεχίστε την ανάγνωση