Επεξήγηση της λέξεως “σκαλώνω” της κοινής ποντιακής

Η κοινή λέξη της ποντιακής σκαλώνω προέρχεται από το ουσιαστικό “σκάλα”..

Συνεχίστε την ανάγνωση

Επεξήγηση της λέξεως “η ιδέα” της κοινής ποντιακής

Ιδέα η, κοιν.
Σύμφωνα με το λεξικό του Άνθιμου Παπαδόπουλου η λέξη “ιδέα” έχει προέλευση από την αρχαία ελληνική και σημαίνει “είδος, μορφή”. Γενικότερα ως “κατηγορία, το φαίνεσθαι, ο τρόπος “. Συναντάται στην κοινή αρχαία και ως “ειδέα” και στον ιωνικό τύπο ως “ιδεή”. Από την ποντιακή διάλεκτο στην Ν.Ελληνική αποδίδεται όπως παρακάτω

Συνεχίστε την ανάγνωση

Εποχή του λαγού καλό είναι να ξέρουμε το ποιόν του!!

Ταουσάνος λοιπόν ή στην Ν.Ε. λαγός….

Συνεχίστε την ανάγνωση