“ΟΙ ΣΑΝΤΑΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΣΤΕΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1919”

Από   την ιστορία της «Περήφανης βουνίσιας πολιτείας» όπως ονομάζει την   αδούλωτη  Σάντα του Πόντου, ο Δημήτρης Ψαθάς στο έργο του «Γη του   Πόντου», επέλεξα να αναφερθώ σε δύο διαδοχικές πόστες των Σανταίων το   Σεπτέμβριο του 1919..

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΑΝΤΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ, της κας Ευγενίας Δ. Μαυροπούλου

Το 1907 λόγω της έκρυθμης ηθικής και υλικής κατάστασης που επικρατούσε στις Μονές της Μητροπόλεως Ροδοπόλεως και ιδιαίτερα στη Μονή Σουμελά, η οποία ταλαιπωρούνταν από οικονομικά σκάνδαλα και διαμάχες μεταξύ των Πατέρων…

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΘΗΡΙΩΔΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1921

Οι Τούρκοι εφόνευσαν όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους της πόλεως Μερζιφούντος, αφού την ελεηλάτησαν και την επυρπόλησαν. Τους προσπαθήσαντας να διασωθούν ετυφέκισαν και εθανάτωσαν καταλαβόντες τας διόδους. Μετετόπισαν όλον τον άρρενα πληθυσμόν των πόλεων Τριπόλεως, Κερασούντος,

Συνεχίστε την ανάγνωση