ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΑΝΤΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ, της κας Ευγενίας Δ. Μαυροπούλου

Το 1907 λόγω της έκρυθμης ηθικής και υλικής κατάστασης που επικρατούσε στις Μονές της Μητροπόλεως Ροδοπόλεως και ιδιαίτερα στη Μονή Σουμελά, η οποία ταλαιπωρούνταν από οικονομικά σκάνδαλα και διαμάχες μεταξύ των Πατέρων…

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΘΗΡΙΩΔΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1921

Οι Τούρκοι εφόνευσαν όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους της πόλεως Μερζιφούντος, αφού την ελεηλάτησαν και την επυρπόλησαν. Τους προσπαθήσαντας να διασωθούν ετυφέκισαν και εθανάτωσαν καταλαβόντες τας διόδους. Μετετόπισαν όλον τον άρρενα πληθυσμόν των πόλεων Τριπόλεως, Κερασούντος,

Συνεχίστε την ανάγνωση

Τα μέτρα και τα σταθμά στον Πόντο, της Γιώτας Ιωακειμίδου

Η ικανότητα του ανθρώπου να μετρά και να συγκρίνει είναι συνυφασμένη με τον πολιτισμό. Οι μονάδες μέτρησης για πολλούς αιώνες ήταν πολλοί και διαφορετικοί σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Μετά την γαλλική επανάσταση επικράτησε ένα ενιαίο μετρικό σύστημα  και απλοποιήθηκε η μετρική διαδικασία.

Συνεχίστε την ανάγνωση