Καλωσέρθες ‘ς σην καρδία μ’!!!!

Καλωσέρθες ‘ς σην καρδία μ’!!!!!!!!

Συνεχίστε την ανάγνωση

Η τρυγόνα μ’ εν ‘ς σ’ορμάν Στάθης Νικολαΐδης

η τρυγόνα μ’ ´ς σο ραχίν, ´ς σο παρχάρ’ αμόν πλουμίν, ´ς σ’εναν χέρ’ κρατεί κρωπήν, και ´ς σ’ ωμίν’ ατς κερεντήν,

Συνεχίστε την ανάγνωση

Άμον τσαρταχοστούλαρον, Τραγούδι Γιώργος Ορφανίδης Λύρα Αντώνης Νικηφορίδης

Άμον τσαρταχοστούλαρον, η ψή μ’ τέρτâ φορτούτε, και άμον δέντρον ´ς σον άνεμον, νε γιανίζ νε τσακούτε.
Ευχαριστώ για την βοήθειά του, τον ίδιο τον Αντώνη τον ΝΙκηφορίδη.. Μεγάλη μου τιμή!!

Συνεχίστε την ανάγνωση