Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Ο”

Οκνέας (οκνηρός): Για τον οκνέαν πάντα έξεργος εν’ (για τον οκνηρό είναι πάντοτε ημέρα αργίας),

Συνεχίστε την ανάγνωση

Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Ξ”

ερασία (Ανομβρία): ‘Σ σην ξερασέαν το χαλάζ’ πα καλόν εν’ (για ασήμαντο πράγμα το οποίο αποκτά αξία, κατά περίσταση, αναπληρώνοντας το ελλείπον),

Συνεχίστε την ανάγνωση