Η Κλεαρέτη, Κωμική Ανέκδοτη Αληθινή Ιστορία.

Ανέκδοτα τα οποία διηγούνται αληθινές κωμικές ιστορίες από την ζωή των προγόνων μας, Ελλήνων του Πόντου!!
Η Κλεαρέτη
Τ’ όνομαν ατς έτον Κλεαρέτη. Επ’ έϊ αρχοντικόν, εκάθουτον και σον Αεγοργόρ’. Όνταν επέγ΄νεν σην εγκλησίαν, καμμίαν ‘ς σον γυναικωνίτην ‘κ’ έβγαινεν.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Καρνάου!….

Έναν καιρόν ‘ς σ’ έναν χωρίον του Καρμουτί, π’ έλεγαν ατο Χαμά…

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ντο συγγένειαν είχαν!….

Ίνας Γεμουρέτες Τούρκος όλεν ο βίος ατ’ έτον είκοσ’ – τριάντα πρόατα.

Συνεχίστε την ανάγνωση