Πυρρίχιος Πανελλήνιος Χορός, της Ευγενίας Δ. Μαυροπούλου

Η επίσημη διδασκαλία του καθιερώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στα Σχολεία Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης στις 4-2-1976.

Συνεχίστε την ανάγνωση