Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Β”

Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Β”..

Συνεχίστε την ανάγνωση

Μαθαίνουμε Ποντιακά, Γνωμικά από το γράμμα “Α”

Με το παρών άρθρο και με γνώμονα τον σεβασμό στην Ποντιακή μας διάλεκτο, ξεκινώ την καταγραφή “Γνωμικών” όπως αυτά κατέγραψε ο Άνθιμος Παπαδόπουλoς στο Ιστορικό Λεξικό του. Γνωμικά -Α-….

Συνεχίστε την ανάγνωση

Οι καταλήξεις της ποντιακής διαλέκτου, γράμμα “Ω”

Με το γράμμα “Ω” καταλήγει η αποθησαύριση του δίτομου Λεξικού της Ποντικής Διαλέκτου του Άνθιμου Παπαδόπουλου σε σχέση με τις καταλήξεις της ποντιακής μας διαλέκτου. Ελπίζω να φανεί χρήσιμη αυτή η προσπάθεια σε όσους μοχθούν για την διάλεκτο, αναφερόμενος στους ερασιτέχνες του είδους όπως είμαι και εγώ, οι οποίοι θέλουν την διατήρηση και μεταλαμπάδευσή της όπως ακριβώς αρμόζει σε μια “Ελληνική” διάλεκτο. Με σεβασμό σε όσα μας άφησαν οι πρόγονοί μας, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης…

Συνεχίστε την ανάγνωση