Οι καταλήξεις της ποντιακής διαλέκτου, γράμμα “Π”

Σε συνέχεια των προηγούμενων αναρτήσεών μου, σήμερα, θα σας παραθέσω τις καταλήξεις του γράμματος “Π”. Καλή σας ανάγνωση…

Συνεχίστε την ανάγνωση

Οι καταλήξεις της ποντιακής διαλέκτου, γράμμα “Ο”

Σε συνέχεια των καταλήξεων της ποντιακής μας διαλέκτου σας παραθέτω παρακάτω εκείνες από το γράμμα “Ο”. Καλή σας ανάγνωση…

Συνεχίστε την ανάγνωση

Οι καταλήξεις της ποντιακής διαλέκτου, γράμμα “Μ”

Συνεχίζοντας την καταγραφή των καταλήξεων της ποντιακής μας διαλέκτου, παρακάτω σας παραθέτω εκείνες του γράμματος “Μ”. Έχουμε περάσει πλέον στον 2ο τόμο του “Ιστορικού Λεξικού της Ποντικής Διαλέκτου” του Άνθιμου Παπαδόπουλου. Καλή σας ανάγνωση…

Συνεχίστε την ανάγνωση