Ο Σάλτσον κι ο “Καραμαλής” (Αληθινές ιστορίες), του Παναγιώτη Μωϋσιάδη

Σ σά 1961 τη χρονίας,  σ’ έμπα τη Σταυρίτα, εκλογάς θά ΐνουσσαν, εείνο τον καιρόν όλεν ο κόσμον ‘ς σα στράτας να ταλασσεύνε  άλλ’ με τον Παπανδρέου κι άλλ’ με τον Καραμανλήν.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Αληθινές Ιστορίες – Ο Σάλτσον σην αστυνομίαν, του Παναγιώτη Μωϋσιάδη

Σα 1965 σο Ίνελι ούλ’  οι χωρέτ’ επλέρωναν κάθαν χρόνον το φόρον για το νερόν.
Ο Σάλτσον όρκον εδέκεν σον καφενείον απέσ’

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ο Σάλτσον και το παπάχ’ν ατ’, του Παναγιώτη Μωϋσιάδη

Το χωρίον εγέντον “αλάν – τουλάν”                                                     Η διοίκηση τη Κοζάνης  έστειλεν ατότε έναν καλόν αξιωματικόν να παρουσεύ’ το χωρίον  για να μη σκοτών’ ο εις τον άλλον

Συνεχίστε την ανάγνωση