Αληθινές Ιστορίες – Ο Σάλτσον σην αστυνομίαν, του Παναγιώτη Μωϋσιάδη

Σα 1965 σο Ίνελι ούλ’  οι χωρέτ’ επλέρωναν κάθαν χρόνον το φόρον για το νερόν.
Ο Σάλτσον όρκον εδέκεν σον καφενείον απέσ’

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ο Σάλτσον κι ο ειρηνοδίκης, του Παναγιώτη Μωϋσιάδη

Ο Σάλτσον  χαλατζής καλός έτον.  Είχͮεν έναν γαϊδουρόπον ,πολλά εκαμάτιζεν ατο. Με τ’ ατό ελάσκουτον τα χωρία κ’ εχαλαϊανεν, με τ’ ατό επαίνεν σα χωράφια και σο Καϊλάρ …

Συνεχίστε την ανάγνωση

Τη Δά̤σονος τα βάσανα, Ανέκδοτη Ιστορία

Πολλά παστρικέσα έτον η σχωρεμέντσα η Δά̤σονα. Όλεν την ημέραν φρίτσι – φρίτς, βρούτσου – βρούτς….

Συνεχίστε την ανάγνωση