Ιστορικόν Λεξικόν της Ποντικής Διαλέκτου

Κοιματίζω – Κυματίζω δύο όμοιες στο άκουσμα λέξεις

Οι λέξεις Κοιματίζω και Κυματίζω αν και ακουστικά τυγχάνουν όμοιες εντούτοις έχουν διάφορη σημασία. Σύμφωνα με το Ιστορικό Λεξικό της Ποντικής Διαλέκτου του Άνθιμου Παπαδόπουλου έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά

Συνεχίστε την ανάγνωση

Η ψ̌υχή – ψυχͮή – ψ̌η της ποντιακής διαλέκτου!!

Η ψυχή  σύμφωνα με τον Άνθιμο Παπαδόπουλο, είναι λέξη λόγια κοινή εκ του αρχαίου ουσιαστικού ψυχή…

Συνεχίστε την ανάγνωση

Η λέξη Αγαναχτώ και οι όμοιες της!!

Η λέξη αγανακτώ στην καθομιλουμένη, σύμφωνα με το λεξικό τόμος 3 του Άνθιμου Παπαδόπουλου…

Συνεχίστε την ανάγνωση