Μαθαίνουμε Ποντιακά, Γνωμικά από το γράμμα “Α”

Με το παρών άρθρο και με γνώμονα τον σεβασμό στην Ποντιακή μας διάλεκτο, ξεκινώ την καταγραφή “Γνωμικών” όπως αυτά κατέγραψε ο Άνθιμος Παπαδόπουλoς στο Ιστορικό Λεξικό του. Γνωμικά -Α-….

Συνεχίστε την ανάγνωση

“Ζητείται Ελπίς”, γράφει ο Ιορδάνης Παπαδόπουλος

Μέσα από ελληνοποίηση των Ποντιακών κι αντίστοιχα την ποντιοποίηση τών νεοελληνικών, δεν θα καταφέρουμε ούτε: “ελληνικούρας νά καλατσσεύομε…

Συνεχίστε την ανάγνωση
Κυριάκος Σωκρ. Σαχανίδης

Η λέξη ψυχή κατά τον κ Σαχανίδη Σωκρ. Κυριάκο

Θα ήταν παράλειψη όμως να μην αναφερθούμε στο παρακάτω κείμενο του κ Σαχανίδη Σωκρ. Κυριάκου , ο οποίος γεννήθηκε το 1949 στην Καλλίφυτο Δράμας, σπούδασε οικονομικά και εργάζεται ως οικονομολόγος μελετητής στην Αθήνα. Γράφει ποιήματα από δεκαπέντε χρονών…

Συνεχίστε την ανάγνωση